Wysyłka realizowana za pośrednictwem firm kurierskich.

Koszty wysyłki pokrywa kupujący.

Dostarczenie towaru do klienta

W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).

W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej i spisany zostanie protokół reklamacyjny.

Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Kupującego wyłącznie gdy waga przesyłki nie przekracza 30 kg oraz standardowych gabarytów. W przypadku towarów o większej wadze lub gabarytach przesyłka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku lub musi zostać odebrana z samochodu kuriera przez odbiorcę.

Zamówienie może zostać odebrane osobiście przez Kupującego w magazynie znajdującym się w Gostyniu przy ulicy Nowe Wrota 7 w godzinach pracy sklepu.